Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Nguồn tham khảo:  ngành nhân sự

Kỹ Năng Lãnh Đạo Linh Hoạt Theo cảnh huống

Thế nào là lãnh đạo theo tình huống?

Bạn là một nhà quản trị? Bạn đang chọn lựa cho mình một phong cách quản lý hoàn hảo để áp dụng với tất cả các viên chức của mình? Đừng tổn phí công, không có phong cách nào tốt nhất. Thực tại, việc quản lý hiệu quả đòi hỏi nhiều phong cách quản lý khác nhau.

Lãnh đạo theo tình huống bao gồm việc sử dụng bốn phong cách quản lý khác nhau:

   Quản lý kiểu hướng dẫn
   quản lý kiểu tư vấn hay kiểu "ông bầu"
   quản trị kiểu tương trợ
   Phong cách phân cấp hay uỷ quyền

1. Quản trị kiểu hướng dẫn

Nhà quản trị sẽ chỉ dẫn nhân sự làm thế nào để hoàn tất công việc, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của nhân viên và tự mình đưa ra hồ hết quyết định.

Đây là phong cách ăn nhập nhất để quản trị nhân viên mới vào nghề hoặc đối với những người thực hiện công tác không tốt.

Tuy nhiên, nếu nhà quản lý chỉ sử dụng một phong cách này thì sẽ trở thành tiểu tiết, độc đoán.

2. Quản lý kiểu tham vấn hay kiểu "ông bầu”

Nhà quản lý liên tục đưa ra các định hướng và buộc viên chức cùng tham gia giải quyết vấn đề và tham gia vào quá trình ra quyết định.

Để thực hiện được điều này, cần lôi kéo quan điểm của viên chức, trả lời các câu hỏi được nêu ra và diễn đạt sự hứng thú trao đổi công tác với từng cá nhân.

Phong cách này phù hợp khi viên chức không còn là người mới đối với công tác nhưng cũng chưa đủ khả năng hoặc sự tự tín về khả năng thực hành công tác của mình.

3. Quản trị kiểu hỗ trợ

Nhà quản trị sử dụng phong cách này khi nhân viên của anh ta đã có khả năng thực hiện một công tác được giao nhưng còn thiếu tự tin.

Theo phong cách này, nhà quản lý là nơi để nhân viên nêu ra những lo ngại và để luận bàn về những khó khăn.

Bên cạnh đó, thay vì giải quyết hộ, nhà quản trị chỉ hỗ trợ họ. Làm như vậy sẽ tăng cường tính độc lập và sự tự tín của nhân sự.

4. Phong cách phân cấp hay uỷ quyền

Sử dụng đối với viên chức có cả kỹ năng và sự tự tin trong việc xử lý công việc.

Ngoại giả, nếu bạn sử dụng phong cách này trước khi nhân viên của bạn sẵn sàng cho công tác thì họ có thể sẽ cảm thấy rằng, bạn đã bỏ rơi họ.

Các đề nghị với lãnh đạo cảnh huống:

   Liên tiếp đổi thay phong cách quản lý để phù hợp với sự phát triển về kỹ năng, kinh nghiệm và sự tự tín của nhân sự. Nếu không sẽ khiến nhân sự không thể phát triển được.
   Sẵn sàng sử dụng các phong cách khác nhau với cùng một người bởi trong khi anh ta có thể tự tín và có khả năng thực hành một việc này thì một việc mới giao cho anh ta sẽ lại đòi hỏi một phong cách quản lý khác.
   Luôn luôn thực hiện quản lý với mục tiêu là làm cho nhân sự của mình phát triển kỹ năng và tăng tính độc lập hơn.
   Lãnh đạo theo tình huống đã trở nên một cách tiếp cận phổ biến trong quản trị con người bởi nó tính đến sự dị biệt giữa các viên chức. Học cách tiếp cận này, công việc của bạn sẽ lưu loát hơn vì nhân viên của bạn sẽ học được cách tự quản lý mình.

Các nhân tố thúc đẩy tới phong cách lãnh đạo:

   Thời gian là bao nhiêu?
   Các mối quan hệ được dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng hay dựa trên sự thiếu tôn trọng?
   Ai là người nắm giữ thông tin - bạn, các nhân viên, hay cả hai?
   Các nhân sự được tập huấn ra sao và bạn hiểu rõ các nhiệm vụ như thế nào?
   Các mâu thuẫn nội bộ
   mức độ áp lực
   Kiểu nhiệm vụ. Đó là kiểu cấu trúc, phi cấu trúc, phức tạp, hay đơn giản?
   lề luật hay các quy trình thủ tục được thiết lập

Theo kynang.Edu.Vn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét